INDIVIDUELE ZANGSESSIES

 

DE KRACHT VAN SAMEN ZINGEN

 

Ik ben professioneel Zorg Zangeres en heb mijn opleiding gevolgd bij Maartje de Lint van 

Zingen in de Zorg

Samen Zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen én hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op wanneer ze samen zingen. 

 

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is er daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

PRACHTIG!

 

Dus – als het even kan – zing dan samen! Of gun je dierbare én jezelf Individuele Zangsessies.

 


WAT HOUDT EEN INDIVIDUELE ZANGSESSIE PRECIES IN?

Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en geheugenproblemen, voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele (thuis)zorg medewerker.

In de veilige thuissituatie zing ik samen met je dierbare een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even de ruimte voor jezelf nemen. 

 

EXTRA STEUN VOOR MANTELZORGERS EN HULPVERLENERS

De Individuele Zangsessies hebben ook effect op anderen in de nabije omgeving van de mensen met geheugenproblemen: Op naasten, mantelzorgers en/of zorgmedewerkers. Ik deel mijn kennis, zodat ook jij, andere familieleden en/of de (thuis)zorg medewerker samen zingen in kan zetten tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Zo kan iedereen profiteren van de positieve werking van Individuele Zangsessies.

 

 

INDIVIDUELE ZANGSESSIES ZIJN BEWEZEN EFFECTIEF

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie en andere geheugen problemen. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’. Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’   

 

Samen zingen biedt mensen met dementie of geheugenproblemen zelfs kansen op ontwikkeling:

 

" Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter. Onderzoek hiernaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend. "

 

Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met geheugenproblemen en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

 

DE KOSTEN VAN INDIVIDUELE ZANGSESSIES

Een Individuele Zangsessie kost €65 per uur. Wij raden aan om wekelijks een Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

 

VERGOEDING VANUIT HET PGB

Er is een mogelijkheid dat de Individuele Zangsessies worden vergoed voor €66,60 per uur uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik kan eventueel ondersteunen in het aanvragen van een PGB.

 

ZORG ZANGERESSEN IN DE MEDIA

Wil je horen of zien hoe een Individuele Zangsessie in zijn werk gaat? De afgelopen jaren verschenen er enkele prachtige reportages in de media. Een prachtige korte docu (videofragment) gemaakt door Kunstloc Brabant, met beelden van Maartje de Lint van Zingen In de Zorg, waar je haar ziet in één van haar Individuele Zangsessies. En een reportage op 1Limburg met beelden van mijn collega Zorg Zangeres Francine Recca. 

 

Dit artikel uit het MNF magazine illustreert en verteld hoe helend muziek kan zijn voor mensen met dementie.